FTTH Pub

CÁP QUANG PUB DÀNH CHO QUÁN GAME VIETTEL

Đăng ký lắp mạng Viettel trực tuyến Hotline đăng ký lắp mạng Viettel
 Hỗ trợ tư vấn lắp mạng viettel 

đăng ký lắp mạng viettel  0963 133385 

 

FTTH PUB

 

Bảng chi tiết khuyến mại 
   
   Băng thông trong nước (Mbps) 50
   Băng thông quốc tế (Kbps) 640
   Giá chưa có khuyễn mại (đ/th) 990.000
   
          Ftth Pub                                          Trả trước cước hàng tháng
 
   Phí lắp đặt (đ/th) 1.100.000
   Phí thiết bị Trang bị modem wifi 04 cổng
   Giá đã có khuyến mại (đ/th) 990.000
   Thời gian khấu trừ Không có
   Thời gian hưởng khuyến mại (tháng) x
   
 
          Ftth Pub                                      Trả trước 06 tháng
   
   Phí lắp đặt (đ/th) Miễn Phí
   Phí thiết bị Trang bị modem wifi 04 cổng
   Giá đã có khuyến mại (đ/th) 990.000
   Phí ban đầu x 06 tháng (đ/th) 5.940.000
   Thời gian khấu trừ Trừ từ tháng thứ 13 đến hết tháng thứ 18
   Khuyến mại (tháng) Tặng 02 tháng sử dụng miễn phí ( tháng thứ 19 và tháng thứ 20)