Shop One

ShopONE

 
ShopONE là dịch vụ mới do Viettel cung cấp để quản lý bán hàng và quản lý khách hàng chuyên nghiệp.

– Với nhiều tính năng hay:
quan ly ban hang online
  • Giao diện đơn giản, hỗ trợ bán hàng nhanh chóng, hiệu quả
  • Hỗ trợ nhiều hình thức thanh toán – Cho phép truy xuất đơn hàng, công nợ phải thu
  • Báo cáo đầy đủ, chính xác, nhanh chóng…
Giao diện đơn giản,
www.viettelnetwork.net
Hỗ trợ nhiều hình thức thanh toán 
Báo cáo đầy đủ, chính xác
 
Màn hình nhập mua

www.viettelnetwork.net
Màn hình nhập trả hàng
www.viettelnetwork.net
Danh sách sản phẩm
www.viettelnetwork.net

Màn hình thu chi

www.viettelnetwork.net
 
LIÊN HỆ ĐIỆN THOẠI: 0985 297724 (TRONG THÀNH PHỐ QUY NHƠN – BÌNH ĐỊNH)